Toro

Toro

Bull leather , Tanned chrome , Full-grain , Aniline finish

Épaisseur 2.0/2.2 mmToledo
Impala
Basane